Päästöt

KUUMA Ilmasto-ohjelman tavoitteena on vähentää seudulla asukasta kohden laskettuja kasvi­huone­kaasu­pääs­töjä vähintään neljänneksellä vuoden 2006 ⁄ 2008 tasosta vuoteen 2020. Asukaskohtaiset kasvi­huone­kaasu­pääs­töt olivat vuonna 2016 vähentyneet kunnissa keskimäärin noin 33 % vuodesta 2007 ja alueen kokonaispäästöt vähenivät vastaavasti noin 28 %.

Kuntien päästöjen seuranta perustuu kahteen erilaiseen päästölaskentaan, jotka antavat hieman toisistaan poikkeavia tuloksia. Benviroc Oy:n CO2-raportin päästöjä ei korjata lämmitys­tarve­luvulla. Uudenmaan liiton tekemillä Kasvener-laskelmilla lämmitys­tarve­luku otetaan huomioon, mikä tasoittaa vuosien välistä säätilojen eroista johtuvaa vaihtelua päästöissä. Lisäksi eräiden muiden arvojen laskennassa käytetään erilaisia kaavoja. KUUMA-seudun ilmasto-ohjelman päästölaskenta perustuu Uudenmaan liiton Kasvener-laskentoihin.

Kasvihuonekaasupäästöt

CO2-Päästöt 2008-2018 (pdf)

Uudenmaan kasvihuonekaasupäästöt 2005-2017

 

Kuntien CO2-raportit

Hyvinkää (pdf)

Järvenpää (pdf)

Kerava (pdf)

Kirkkonummi (pdf)

Mäntsälä (pdf)

Nurmijärvi (pdf)

Pornainen (pdf)

Sipoo (pdf)

Tuusula (pdf)

Vihti (pdf)