Kuumailmastotyö

KUUMA-kunnissa tehdään työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Vuonna 2010 laadittiin ensimmäinen KUUMA-ilmasto-ohjelma. Uusi ilmasto-ohjelma on hyväksytty KUUMA-johtokunnassa 10.6.2020. Ilmastotyössä ovat mukana kaikki KUUMA-kunnat: Järvenpää, Hyvinkää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti.

Kuuma-seutu uusi ilmasto-ohjelma (pdf)

Ilmastonmuutoksen sopeutumisohje (pdf)

KUUMA-ilmasto­ryhmä seuraa ja raportoi ilmasto-ohjelman toteuttamista. Ilmastotyön etenemisestä kerrotaan vuosittan julkaistavassa katsauksessa. Ilmastoryhmä koostuu eri hallintokuntien viranhaltijoista. Myös Uudenmaan liitolla, KUUMA-seutu liikelaitoksella ja alueen energiayhtiöillä on ryhmässä edustus.

KUUMA-ilmastoryhmä jäsenet 2019 (pdf)

Ilmasto-tavoitteiden toteuttamiseksi kunnat ovat solmineet Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa energiatehokkuussopimuksia, tekevät kiinteistöihin energiakorjauksia ja kouluttavat toimipisteisiin ekotukihenkilöitä. Parhaillaan toteutetaan Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanketta. Tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja saavuttaa kustannussäästöjä parantamalla toimitilojen käytön ja hankintojen energia- ja materiaalitehokkuutta.

Ilmastokatsaus seuraa kuntien ilmastotyön etenemistä ja KUUMA ilmasto-ohjelman tavoitteiden toteutumista. Katsaus ilmestyy kerran tai kahdesti vuodessa, ja siinä esitellään kuntien ilmastotyön hyviä esimerkkejä ja vertaillaan kuntien työn tuloksia />

Ilmastokatsaus 1-2011 (pdf)

Ilmastokatsaus 2-2011 (pdf)

Ilmastokatsaus 2012 (pdf)

Ilmastokatsaus 2013 (pdf)

Ilmastokatsaus 2014 (pdf)

Ilmastokatsaus 2015 (pdf)

Ilmastokatsaus 2016 (pdf)

Ilmastokatsaus 2017 (pdf)

Ilmastokatsaus 2019 (pdf)