Kuumailmastotyö

KUUMA-kunnissa tehdään työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Työllä edistetään yhteisen ilmasto-ohjelman toteutumista. Ilmastotyössä ovat mukana kaikki KUUMA-kunnat: Järvenpää, Hyvinkää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti. Ilmasto-tavoitteiden toteuttamiseksi kunnat ovat solmineet Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa energiatehokkuussopimuksia, tekevät kiinteistöihin energiakorjauksia ja kouluttavat toimipisteisiin ekotukihenkilöitä.

Hankkeet

Huhtikuussa 2013 käynnistyi KUUMA-kuntien yhteinen hanke:
Julkisten rakennusten energiatehok­kuu­den parantaminen.
 
Hanketta koordinoi Keski-Uudenmaan ympäristökeskus.
Hankkeessa koulutetaan ekotukihenkilöitä kuntien omistamiin kiinteistöihin.

Päästöt

KUUMA Ilmasto-ohjelman tavoitteena on vähentää seudulla asukasta kohden laskettujakasvi­huone­kaasu­pääs­töjä vähintään neljänneksellä vuoden 2006 ⁄ 2008 tasosta vuoteen 2020.Asukaskohtaiset kasvi­huone­kaasu­pääs­töt olivat vuonna 2014 vähentyneet kunnissa keskimäärin noin 16 % vuodesta 2008 ja alueen kokonaispäästöt vähenivät vastaavasti noin 9 %.
­

Kuvassa Merja Hietala ja Tuula Okko Pajula ja kotaKunnat

Seudun ilmastotyössä ovat mukana kaikki kymmenen KUUMA-kuntaa: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti. KUUMA-seudun Ilmasto-ohjelman ensimmäinen ja tärkein toimenpide on kuntien ja Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) välisten energiatehokkuus­sopimusten solminen. Sopimuksella tavoitellaan 7,5 %:n energiansäästöä vuoteen 2025 mennessä. Sopimuksen solmiva kunta perustaa energiatehokkuuden edistämisryhmän ja sitoutuu laatimaan energian käytön tehostamissuunnitelman ja ryhtymään toimenpiteisiin sen toteuttamiseksi. TEM tukee taloudellisesti sopimuksen tehneen kunnan energiansäästöä ja uusiutuvan energiankäyttöä koskevia katselmuksia sekä energiansäästö­investointeja.
 
Kuva: Päiväkoti Amanda ja luontoesiopetuskota